HighOfficials1
Вѳрхній рядъ (съ лѣва на право): 1) Митрополитъ Ярославскій Агафангелъ, законный намѣстникъ Патріарха Тихона: 2) Архіепископъ Антонинъ, самовольно захватившій управленіе Русской Церкви и, въ угоду большевикамъ, основавшій такъ называемую «Живую Церковь».


HighOfficials2
ГОЛОВНЫИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО ХРИСТІАНСТВА.
1. — Сербскій Правосл. Патріархъ Димитрій; 2. — Греческій Правосл. Патріархъ Мелетій; 3. — Угро-Русскій Правосл. Владыка Стефанъ, Еп. Питтсбургскій; 4. — Даніилъ Тутылъ, Старѣйшій Еп. Америк. Епископальной Церкви; 5. — Рэндолъ Кентюэръ, Англик. Кентербюрійсній Архіеп.; 6. — Космо Иборъ, Англик. Іоркскій Архіеп. (Оба тіи англик. архіепископы ревностно выступили на защиту Патріарха Тихона передъ большевиками); 7. — Антоній, Митрополитъ Кіевскій, освѣдомившій представителей Западного Христіанства о пренаслѣдованіи Патріарха Тихона.[BACK]