Иванъ Та Жиды

Былъ еденъ Иванъ. Онъ управилъ себѣ въ лѣсѣ одну хижку. Поклалъ горнецъ на огонь, а якъ горнедъ закипѣлъ, онъ его вынялъ. Пришли жиды та казали: «Што то-то Иване?» Иванъ сказалъ, ошъ то-то «киписамъ»! А жиды казали: «Продай ты то-то намъ, Иване?» Иванъ отвѣчаетъ: «Я продамъ, чому нѣтъ?» А жиды купили, та казали, ошъ «киписамъ»! А горнець не хотѣлъ кипѣти, та они сгубили, та пришли до Ивана, абы онъ вернулъ гроши. А Иванъ доты справилъ возикъ, та пошелъ на берегъ, та ся везъ долу берегомъ, што мало жидовъ не побилъ въ ярку. А жиды кажутъ: «Што то-то Иване?» А Иванъ отвѣчаетъ: «То-то—«бѣжисамъ!» А они кажутъ: «Та продай ото намъ Иване!» Та продалъ ото имъ за десять филлеровъ. А жиды пошли та кажутъ: «Бѣжисамъ!» А возикъ не хотѣлъ бѣжати самъ, та жиды поломали возикъ, та пришли до Ивана, абы вернулъ имъ гроши. А Иванъ дота справилъ грабли. А они кажутъ: «Што то-то Иване?» А Иванъ кажетъ: «То-то гребисамъ!» А жиды кажутъ: «Та продай намъ, Иване, тотъ «гребисамъ!» А Иванъ продалъ за полтретья филлера тотъ «гребисамъ». Та жиды поклали на землю и кажутъ: «Гребисамъ!» А грабли не хотѣли грести, та они поламали. А тогда Ивана имѣли, та задѣли въ мѣхъ, та понесли, та поклали коло воды, ожъ его удрутятъ въ воду. А Иванъ гойкалъ, что не знаетъ ни писати, ни читати, а хотятъ его за царя покласти. Еденъ панъ учулъ ото та кажетъ: «Я знаю и читати и писати, та ты на, бери собѣ моихъ коней та кочію, най будутъ твои, а меня най за царя покладутъ». А Иванъ взялъ кочію и коней, та поѣхалъ до вароша (города). А жиды увидѣли Ивана та казали: «Гдѣ ты тоты кони взялъ?» А Иванъ отвѣчаетъ: «Я коней изъ воды угналъ!» Туй жиды кажутъ: «А мы бы ци кони угнали изъ воды?» А Иванъ кажетъ: «Угнали бысьте! Чому нѣтъ? Пойдите на мостъ, поскачите въ воду и уженете!» А жиды пошли на мостъ та кажутъ: «Най скочитъ напередъ еденъ, та кедь будутъ кони, най махнетъ рукою». Еденъ вскочилъ до воды та почалъ руками махати, а всѣ думали, что тамъ кони, та поскакали всѣ въ воду. Йой и смѣху было.

(Записано въ Грибовцахъ)

[BACK]