Успішна Кермешова Забава

ПАССАЙК, Н. Дж.— Заслугами отділів чис. 5 і 16 Лемко Союза наши давни звычаі гев запустили глубоки коріня в народну сьвідоміст. Веце як 25 років в Пассайку, Н. Дж. дійствуе на цілу Америку відомий ансамбль пісні і танця ім. Глинкы (управляют Алекс і Марія Косикы), котрый знакомит американску публику і наше підростаюче покоління з пісенним і танцювальним богатством, створеным народом. Старанями отділів Лемко Союза одзначуваня Нового року не сходит з програмы активности містных отділів в Пассайкі.

Кермешовый сезон дає змогу лемкам збератися до купи, згадувати рідный край, засьпівати про Карпаты, поговорити про народны справы. Добрі, же отділы в Пассайк, Н. Дж. і в Юнкерс, Н. Й., котры спільно з Карпаторускым Американскым Центром дальше продолжают устроювати такы стрічы.

Кермешова забава в Пассайк, Н. Дж., отбылася в неділю — 2-го ноября. Кромі членів пассайкскых отділів Лемко Союза і симпатыків нашой народной організації предприятя свойом присутносьтьом подтримали члены нашой народной організації з Елізабет, Лінден, другых місцевостей, а з головных урядників прибули: Джанет Фучыла з д-ром Александром Востоком. Были присутны і члены Ліги Американскых Украінців.

Прибывшых на забаву тепло привитав Александер Косик — отділовый предсідатель. Він підняв тост за здоровля собравшихся, тревалый мир і дружбу медже народами, подякував отділовым урядникам за іх труд, завдяки котрому в Пассайкі, Н. Дж. одзначиня народних звичайів сталося традиціом.

З долготревалыма оплесками присутны привитали покликаного до слова Алексія Бідника, довголітнього урядника містних отділів і активіста Лемко Союза, котрый подякував присутным за підтрымку предприятя, а отділовым урядникам за іх труд, забеспечывшый усьпіх кермешовой забавы.

Всі бесідникы были нагороджены присутныма долготревалыма оплесками.

Посьлі выступа бесідників М. Бакалец на гармошці розвеселяв присутных, з котрых охочы танцували або задавлялися піснями. Решта в дружных розмовах проводили час.

На заклик А. Косика присутны склали 352 доларів на прес фонд газеты, за што ім выражатся щыра подяка.


—— ◀ ︎▶ ◀ ︎▶ ◀ ︎▶ ︎——[BACK]