Владыка Адам — П. Лем

До важноі подіі лемків в Польщы належыт реставруваня (одновленя) в 1983 році найстаршой на Украіні православной Перемиско-Новосанчівскоі епархіі з осідком в Сяноці.


BishopAdam
Епископ перемышльскый і новосанчівскый,
або єпископ Лемківщыны — Адам


Початки Перемиськоі епархіі сягают кінця ІХ столітя, коли Прикарпатя належало до Великоморавскоі державы, а Перемышль быв осідком славянского єпископства. В 1668 році владыка Антоній перенюс свою резиденцію до Сянока і з того часу до епископского титула Перемиский долучено і Сяноцкий.

Перемиско-Сяноцка епархія проіснувала до 1691 року, коли то під тиском польского короля і Ватикану православіє было скасовано, а народу навязана унія. Єднако дух православія на Лемковині дримав столітями, народ як зеницю ока зберігав традиціі, звичаі і обряди православной церкви. В межвоєнный час шістдесят дві парафіі на Лемковині вернули ся до православной віры предків.

Уряд Польщи ЗО вересня 1983 року выдав декрет о одкрытю Перемиско-Новосанчівской епархіі з осідком в Сяноку. Православны лемкы звернули ся до митрополита Василія у Варшаві высвятити на епископа і призначыти на кафедру в Сяноці декана Олександра Дубця.

Олександр Дубец, лемко з діда-прадіда, народив ся у селі Фльоринка 14 серпня 1926 року. Здібный хлопец рвав ся до наукы, але материальны можливости родичів были ограничены. За фашистской окупациі Дубців споткало велике горе. В 1942 році гітлеровці в бестияльскый спосіб замучыли Василя, тата Олександра, в Освенцімі. Нелегкыма были і першы рокы по війні. Знедолена переживанями в 1955 році померат Марія — мати Олександра. Варшавску духовну семінарію і ХАТ Олександр закінчыв одмінно, і повернув ся на Лемковину священником зо званьом магістра богословія на парохію до Висовой. В 1966 році О. Дубця призначено деканом Лемковины з осідком в Сяноці, де він проявив себе вірным сыном свого народу, старательным не лем о релігійны, але і культурно-освітны справы. Перед самим Йорданом в 1983 році митрополит Василій постриг протоєрея Олександра в монахы з іменем Адам, на Йордан його возведено в сан Архимандрита, а 30 січня в митрополичому соборі св. Маріі Магдалины в Варшаві проведено хіроманію в епископы. 30 жовтня єпископа Адама призначено на кафедру Перемиско-Новосанчівскоі епархіі з осідком в Сяноці.

Так восторжествовала історична правда православных лемків на рідной земли, а першим владиком призначено гідного сына нашого племени Олександра Дубця.


П. Лем[BACK]