Перша Новопобудована Церков на Лемковині

Кілька років тому Польске телебачыня в рамках ознайомленя суспільства з релігийныма справами в краіні показало, якы были початкы побудовы православной церкви в Зиндранові коло Тылявы, недалеко відомого граничного переізду медже ПНР и ЧССР в Барвінку. Было показано, як місцевый настоятель з Федором Гочом принимали першы жертвы на побудову нового храму.

Храм, заміст знищеного під час войны 5-купольного, мав быти 3-купольний. І многы лемкы, як і глядачы той переданы, мали великы сумнівы, ци дійсно тота будова буде здійснена, тим веце, што в селі Зиндранова жьіє лем горстка люди, а і то, же сут поділєны. Жертвы на церков, хоц были сердечны, але были невеликы, а на показаном телевізором проекті церков выглядала барз бідненько.

В липні 1985 р. одбыло ся закінчыня той побудовы и посьвячыня нового храму. На тоту врочыстіст прибыли: митрополит Басилій, єпіскоп Адам із Сянока і єпіскоп Ніконор з Оломоуця (Чехословакия), чысленны священникы і дуже вірных. Присутнима были лемкы навет з Америки. Богослужіня вело ся церковно-словянском мовом з украінском вымовом, вшыткы проповіды — украінском бесьідом. Прекрасно сьпівав хор. Для рускых люди в Польщы то была велика насолода.

Новозбудована церков и Зиндранові єст 3-купольна, з прекрасном дзвіницьом із цеглы, покрыта бляхом, із збережыньом стилю архітектуры, властивого Лемковині. В середині гарда деревяна панель, іконостас зо старой церкви, гарды сьвічникы... Вбудувана в натуральне оточыня прекрасного природного пейзажу Лемковины.

На церкви вісит одлита таблиця з інформаціом, што церков побудована в чест патрона св. Владимира з нагоды 1000-літя хрещеня Руси и 1100-літя християнства на Лемковині.

Храм обшырный і барз гардый, буде притягати до себе чысленных вірных і туристів, адже находит ся він недалеко од відомого нам всім музею культуры лемків Ф. Гоча. Буде тіж можливіст, штобы даякы експонаты релігійного характеру помістити в новій церкви, што придаст ім іщы векшой красы.

Хоче ся побажати, жебы такых люди, як в Зиндранові, на каждім одтинку жытя лемків было якнайвеце. Лемкы Зындрановы, незважаючы на вшелки трудности, якы были і завсе будут, згуртували ся і закінчыли велику народнорелігійну справу, потрібну для самобытного етничного жытя лемківской народности в Польщи. Лемкы Зындрановы не нарікали, не жалували ся, не чекали, же «хтоси» ім даст дашто милосьтьом ци зробит, а створили вшытко то самы.

Перша новобудована церков на Лемковині то іщы єден доказ, же лемкы в Польщы хотят жыти як нарід на своій отцовскій земли, розвивати свою народну культуру і хранити вшытко прекрасне, што было передане в іх рукы власныма дідами і прадідами. Тіж, то єст іщы єден доказ розгорнутого сакрального будівництва в народній Польщы ріжных віросповідань. Если попередньо такым прикладом были посьвячыня новых костелів католицкого обряду, то тепер такым же прикладом може послужити факт побудована православной церкви в Зиндранові.
[BACK]