Lemko Home


Rusynyk-Yurch


Charles McCune, Mike Spytko, Leon Hambal, Harry Steckler


Orthodox Christian Association, Geleta, Telesky, Boyko, Wasenko, Kondrat, Fialka, Kobylar, Macyowsky, Pupchek


Yonkers Miasarnia, Vasyl Kravetz[BACK]